Припомняме, че Стефан Стефанов беше уволнен дисциплинарно вследствие на констатирани нарушения при проверка от страна на Министерството на културата през ноември 2017 г. като за тежестта на наказание бяха взети предвид и резултати от предишни инспекции.

Проверките от страна на Министерството, Регионалното управление по образованието - Враца и Държавната агенция за закрила на детето тогава обявиха, че в качеството си на директор Стефан Стефанов не е изпълнил свои законови задължения, свързани с образователния процес, като приема на ученици, воденето на задължителна училищна документация и упражняването на контрол върху тази дейност, както и дейности по управление на държавната собственост.

Стефан Стефанов обжалва дисциплинарното си уволнение и в мотивите си пред заяви, че не е извършил вменените му нарушения, а учениците се вдигнаха в негова защита. На първа инстанция беше възстановен на длъжност и съдът определи Министерството на културата да му изплати обезщетение за 6 месеца в размер на нетното му трудово възнаграждение от по 1150 лв. От там се възползваха от правото си да обжалват решението на мездренския съд и въззивното дело ще се гледа утре в Окръжен съд – Враца.

Ще уважи ли Окръжният съд жалбата на културното ведомство или ще остави в сила решението на първата инстанция? Какво ще постанови съдебният състав ще стане ясно на по-късен етап.