Най-много средства са инвестирани в Александровска болница - 4 174 000 лв. В „Пирогов" са вложени 4 080 000 лв., като е изградена Клиника по лицево-челюстна хирургия с две операционни, дооборудвана е Клиниката по неврохирургия, ремонтирани са Детската клиника, преместена е болничната аптека, закупен е ядрено-магнитен резонанс.

„Царица Йоанна – ИСУЛ" в София е получила 2 771 000 лв., на „Майчин дом" са предоставени 2 500 000 лв., в плевенската „Проф. Георги Странски" са инвестирани 2 067 000 лв., а в „Св. Марина" – Варна - 1 387 320 лв.

Допълнителни милиони са получили и УМБАЛ „Канев" – Русе -1 819 000 лв., „Св. Анна" - 1 529 000 лв. и „Христо Ботев" – Враца - 1 499 500 лв.

Инвестиционната програма на ведомство министерство е подчинена на два основни приоритета, залегнали в Националната здравна стратегия 2014 – 2020 г., а именно създаване на условия за всички през целия живот и развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати, подчертава Ананиев. Той припомня също, че миналата година сериозен ресурс е насочен и към държавните психиатрични болници и психиатричните отделения, а също и към съдебно-медицинските отделения.