Необходимостта за разработването на настоящия проект е продиктувана от дадената от законодателя възможност на държавните висши училища да извършват търговска дейност, се посочва в проекта на постановлението, което е публикувано за обществено обсъждане.

Предвижда се университетите да участват в капитала на дружества с ограничена отговорност и с дейност, за която имат акредитация по професионални направления и професии.

Министърът на образованието ще контролира прилагането на споразумението, свързано със създаването на търговски дружества от държавните университети.