Между 20 до 25 май в община Чипровци се проведе за девета година образователното събитие - Пътуващ университет “Европа – място за бъдеще”, организирано от мрежата „Място за бъдеще” и Гражданско сдружение „Щастливеца”, с активната подкрепа на Нов български университет и Френски институт – София.

Пътуващият университет е широко интердисциплинарен – насочен е към студенти и доброволци от различни специалности и националности. Събитието събра на едно място младежи, преподаватели и изследователи от различни научни сфери от България, Франция, Германия, Великобритания, Словакия и Полша. В програмата бяха включени лекции, интерактивни дейности и посещения на различни културни и природни обекти.

„Място за бъдеще” е образователна мрежа за включване на проблематиката на гражданското участие и устойчивото развитие като практическа дейност в учебните програми на различни университетски специалности. Осъществява се от екипа на сдружение „Щастливеца” и работи в посока осъществяване на широк граждански форум в учебна среда.