За членове на Църковното настоятелство бяха избрани Зоя Златева, която получи 30 гласа, Валентин Вълчев и Мария Мишова - по 29 гласа и Тихомир Петков - 27 гласа. От тях Златева и Вълчев бяха и в предишното настоятелство, а Мишова и Петков са новоизбрани членове. Председател на Настоятелството по право е енорийският свещеник иконом Данаил Цинцарски.

Напълно нов е съставът на Проверителната комисия, в която влязоха Виолета Димитрова - 29 гласа, Тодорка Василева - 28 гласа и Цеца Вътова - 24 гласа.

Според Устава на БПЦ, за член на църковното настоятелство може да бъде избран всеки български гражданин, който отговаря на следните условия: да е кръстен православен християнин; да е член на съответната енория; да е навършил 30 г.; да не е осъждан за престъпления от общ характер или за църковни провинения и простъпки - от църковен съд; да е запознат с основните истини на православната вяра; да е познат по своя благочестив и честен живот.

Новоизбраните Църковно настоятелство и Проверителна комисия предстои да бъдат утвърдени от Врачанския митрополит Григорий, след като Епархийският съвет разгледа изборните книжа и установи, че те са редовни. Служебният период на църковното настоятелство е четиригодишен, т. е. до есента на 2024 г.

Миналата неделя избор на църковни настоятели се проведе е в останалите действащи православни храмове във Врачанска епархия. Там, където не е проведен такъв избор, гласуването ще се проведе тази неделя, 29 ноември.