Проектът за държавен план-прием в община Враца е обсъден на работна среща, състояла се на 9 януари с директори на училища. В него се предвижда през следващата учебна година да бъдат образувани 26 паралелки, от които 17 професионални. Намаляват се профилираните паралелки, което доведе до обществено напрежение, изразено в открити писма и подписки, включително в социалните мрежи.

В писмото на работодателските организации се посочва, че за пръв път държавният план-прием в общината е балансиран и съобразен с нуждите на местния бизнес от професионално обучени и подготвени кадри. Половината от професионалните паралелки са по системата на дуалното обучение, което означава отговорност и за бизнеса.

Те не са съгласни с отворените писма на училища в общината, насочени срещу професионалното обучение. Всички са добре дошли във фирмите, за да се запознаят с дейността им, с условията на труд, с възнагражденията, които получават работещите в тях, както и с машините, техниката и технологиите, внедрени в предприятията, се казва още в обръщението към децата и техните родители.

Началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова посочи на срещата, че с всяка година намаляват учениците както в община Враца, така и в цялата област. Ако тази учебна година седмокласниците в града и общината са били 617, то през следващата 2018/2019 се очаква те да са 579. Реално този брой определя формирането на до 26 паралелки в 6 средни училища, 2 профилирани и 3 професионални гимназии, както и в 3 обединени училища (бившите средищни), каза Евденова.

В обединените училища ще бъдат разкрити професионални паралелки за обучение в първа квалификационна степен. Професиите са съобразени с тези в професионалните гимназии, което ще позволи на желаещите да продължат обучението си в тях след X клас, за да получат по-висока квалификационна степен, допълни тя.

Източник: novini.bg