архив MediaNews
архив MediaNews

Притеснението им е и заради факта, че графиците не могат да бъдат запълнени, тъй като липсват кадри, които да поемат дежурствата.Те настояват най-после държавата, като принципал на лечебницата да поеме конкретна отговорност и да се видят резултати от така обещаваната отдавна оздравителна програма.Според наши източници тази сутрин новият шеф на болницата Евгени Любенов е обещал, че до края на деня ще има иpплащане на заплатите. До момента нямаме информация дали то е започнало.