Председателят на Дружеството на професионалистите по здравни грижи във Видинската болница Диана Богомилова обясни, че до ефективната стачка се е стигнало след предупредителни протести. Медиците твърдят, че условията за работа вече са непосилни.

В момента сме по един лаборант на смяна, което е изключително трудно, натоварващо, не е платено, обясняват те.

Недоволните медицински служители обаче уверяват, че пациентите няма да бъдат изоставени - ще има дежурни, които ще се грижат за тях.

В случай че исканията им не бъдат изпълнени, след 20 юни медиците ще стачкуват по два часа на ден. Ако и тогава не се предприемат мерки, те заплашват с колективни оставки.