В село Малорад кметът на общината присъства на пресъздаването на стар български обичай, при който лекаря, който се грижи за здравето на хората в селото, доктор Цезар Пенчев е посрещнат с почит и уважение. Той си изми ръцете и завърза червен конец на малко дете за здраве на всички деца през годината. Бабите от група за народни песни към читалище „Просвета – 1919“ с. Малорад изпълниха песни.

Кметът на община Борован произнесе поздравителен адрес по случай празника и връчи подаръци на доктор Цезар Пенчев и на медицинските сестри. Подаръци бяха раздадени и на всички жени станали майки през 2019 година. Практикуващите лекари доктор Дилков, доктор Цигаровски и медицинските сестри в село Борован и село Добролево също бяха уважени от инж. Тодорова и получиха подаръци за празника.