Инвестиционната програма на водоснабдителното дружество предвижда да бъде реконструирана, рехабилитирана и частично доизградена вътрешна канализационна мрежа с дължина 8 272 линейни метра на обща стойност 2 558 903 лв. Реконструкцията ще обхване 22 градски улици.

Тъй като една част от улиците, на които ще бъдат подменени водопроводите, са предвидени за асфалтиране от Община Мездра, те ще бъдат положени безизкопно. Това са ул. „Георги Кирков“ (в участъка от ул. „Яворов“ до ул. „Дунав“), ул. „Дунав“ (от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Ал. Стамболийски“), ул. „Пейо Яворов“ (от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Ал. Стамболийски“), ул. „Рила“ (от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Янко Сакъзов“) и ул. „Дърманско шосе“ в кв. Камъка (от о. к. 377 до о. к. 385).

Подмяната на водопроводите на останалите 17 улици ще се извърши по траншеен (открит) метод. Това са по три участъка на ул. „Ал. Стамболийски“, „Георги Кирков“ и „Любен Каравелов“, по два участъка на ул. „Патриарх Евтимий“, „Искър“ и „Никола Вапцаров“, по един участък на ул. „Христо Ботев“, „Янко Сакъзов“, „Стефан Караджа“, „Рила“, „Христо Смирненски“, „Дружба“, „Пирин“, „Сердика“, „Оборище“, „Добруджа“ и „Шипка“.

Същевременно „ВиК“ ООД - Враца предвижда в Агломерация Мездра да бъде доизградена и реконструирана вътрешна канализационна мрежа с дължина 1, 821 км, както и изграждане на помпена шахта на вътрешната канализационна мрежа - всичко на обща стойност 1 013 163 лв..

Инвестициите, които водоснабдителното дружество ще направи на територията на гр. Мездра през първия етап са на обща стойност 3 572 066 лв.