Г-жа Глория Николова открива Мартенската работилница през последната седмица на месец февруари. Следобедните занимания по интереси, организирани от г-н Николай Давидов, творят красиви мартеници, изработени от природни материали. Всяко дете влага въображение, усуква снежнобели и алени нишки за здраве.

Нетърпеливите четвъртокласници решават да направят по една голяма мартеница и да я подарят преди Баба Мрата да отиде при децата в детските градини. Така се появават Пижо и Пенда, които да зарадват бъдещите първокласници от детските градини.

Приятната изненада за малките деца бе не само мартеницата, но и радостта, че вече имат приятели от бъдещото си училище.