От РЗИ - Монтана предупреждават, че в периода на най-активно разпространение на кърлежите, е необходимо да се предприемат съответните мерки за предпазване от ухапване от кърлежи и своевременно търсене на медицинска помощ при откриване на впит кърлеж по тялото.

От регистрираните в РЗИ - Монтана 10 потвърдени случая на кърлежопреносими инфекции към края на м. юни, 9 случая са на лаймска болест и 1 случай на марсилска треска. И десетте случая са след ухапване от кърлеж. Всички заболели са имали клинични прояви на заболяванията, били са хоспитализирани и лекувани в инфекциозно отделение.

През април 2019 г. са регистрирани 4 случая на лаймска болест - две жени на 33 и 81 г. от Монтана и село Благово и двама мъже на 37 и 31 г. от село Главановци и Монтана

През месец юни случаите са 5 - три жени на 79, 63 и 19 г. от село Боровци, Лом и Монтана и двама мъже на 46 и 55 г. от Монтана.

През месец май е регистриран един случай на марсилска треска - жена на 46 г. от село Лехчево.