Директорът на детското заведение Анелия Маринова също поздрави гостите на тържеството и благодари на кмета Калин Каменов за оказаната подкрепа досега и за ползотворното сътрудничество. Децата изпълниха песни, танцуваха и рецитираха стихчета за цялото семейство и за грижите, които родителите полагат за тях. Те разиграха и сценки, отново посветени на семейните ценности, българските традиции и обичаи. За своите талантливи изяви, малките артисти получиха бурни аплодисменти.