Разкриването на новото ателие в етнографския комплекс е част от инициативата за възраждането на автентичните български занаяти и обичаи. За целта е учредена и Задруга на майсторите на стари занаяти, с председател – грънчарят Куман Жеков.

В обединението са включени – медникари, копаничари, грънчари и тъкачи, като основната цел на организацията е активна работа с деца и младежи, които да се запознаят с българските обичаи, традиции и занаяти.