Когато става дума за магистрала за Хърватия, в зависимост от категорията на пътни превозни средства от Белград до Шид, тя трябва да бъде между 410 до 2 530 динара. Отсечката Белград - Суботица ще бъде таксувана между 320 до 3 740 динара. От Ниш до Прешево ще се заплаща такса от 600 до 3 630 динара.