Макар, че причинените имуществени вреди са възстановени изцяло на съселянката му, наказателен състав на Районният съд в Мездра е определил за крадеца наказание „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, което той ще изтърпи при първоначален строг режим. Множеството дела с подобен казус гледани в съда на Мездра са гаранция, че намалява осезателно чувството за безнаказаност от извършителите на престъпления на територията на РУ-Роман. Само за месец септември на тази година четирима извършители на престъпления от село Камено поле са получили заслужени наказания.