По този проект в Монтана се изпълнява реконструкцията на четирите парка „Огоста”, „Монтанензиум”, Централна градска градина”, „Калето” и булевардната алея „Хаджи Димитър”.

Искането на кредита е внесено за обсъждане от Общинския съвет.

Това е четвъртият кредит на Община Монтана от фонда за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ. С други два дългосрочни договори се финансират оборотно проекти по програмите за трансгранично сътрудничество общо за 915 хиляди лева и „Развитие на човешките ресурси” общо за 623 500 лева. Те също трябва да бъдат възстановени до края на 2018 година.

На заседанието на Общинския съвет е внесена докладна записка за краткосрочен кредит от ФЛАГ в размер на 114 хиляди лева. Средствата са необходими за дейности по проекта, който изпълнява община Монтана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Той е на стойност 2 милиона и 200 хиляди лева, от тях 334 хиляди лева е съфинансирането на общината. Проектът е насочен към реализиране на комплексен подход за социално включване на ромите в община Монтана, конкретно в двата квартала „Кошарник” и „Огоста”, както и в селата Габровница, Вирове и Безденица.

В кв. „Кошарник” вече е построена нова сграда на ЦДГ № 8 „Пролет" за 4 групи. В съседство до нея е изграден Здравно-консултативен център.До края на есента двете сгради ще бъдат напълно оборудвани и открити.