"По отношение на област Враца, решението е справедливо и балансирано. Поставя се подчертан акцент върху професионалното образование, като възможност за подготовка на квалифицирани професионални кадри, необходими за развитието на местната икономика. Същевременно се отчита, че публичните институциите и определени сектори на икономиката също се нуждаят от кадри, които получават подготовка в профилирани паралелки, продължаващи образованието си във висши учебни заведения.

Радвам се, че МОН уважи мнението на родители, учители и ученици, на повечето от народните представители и общинските съветници от Враца, представляващи различни политически формации, както и позициите изразени от ПГ „Обединени патриоти“ на среща с министър Вълчев."

Красимир Богданов,

народен представител от коалиция "Обединени патриоти"