Изградени са два мониторинг центъра, където са разположени централните съоръжения на съществуващата система – в Община Козлодуй и в РУП - Козлодуй. Общият брой на камерите по проекта е 213. От тях до момента са монтирани 132 обзорни камери и 21 ANPR за разпознаване на регистрационните номера на автомобилите. Присъединени са 24 съществуващи камери. Предстои да бъдат монтирани още 8 бр. обзорни и 21 ANPR.

Към настоящия момент в града се осъществява видеонаблюдение на следните места: в детския парк, в двора на БКС, на входа на Ботев парк, при Офис 1, на „Кестените”, пред „Клуб 33”, в ромската махала, на площада пред читалището, в района на ДГ „Мир”, ДГ „Радост”, ДГ „Слънчице”, ДГ Звънче”, Автогарата.

От две години Община Козлодуй работи усилено и последователно за въвеждането на система за цялостно видеонаблюдение в населените места в общината. Общинска администрация има подкрепата на АЕЦ „Козлодуй”, РУП, Козлодуй и МВР, с които бяха проведени редица срещи с цел оптимизиране на точките за достъп и наблюдение.

Въвеждането на новата система цели да повиши сигурността по пътищата на територията на общината, както и да намали битовата престъпност.