Това ли е начинът Община Мездра да осъществява контрол на фирмите и дружествата, изпълняващи реконструкция на водопроводната мрежа на територията на общината, както и да изпълняват ангажиментите си за почистването и поддържането на отводнителните шахти?!

Тази купчина опапала шума, която се намира на пресечката на улиците "Янко Сакъзов” и "Д-р Петър Берон”, не е предназначена за зимно опесъчаване! Кой ще чисти след ,"почистването”?!?


Гражданите, живеещи в квартала, призовават оторизираните органи да осъществят контролните си функции за спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията, при издадени въз основа на него разрешения за строеж на улични мрежи и съоръжения на водопроводната и канализационна инфраструктура.