Представлението е дело на Плевенския драматично-куклен театър "Иван Радоев". Участват актьорите: Мариета Калъпова, Георги Ангелов, Генадий Николов, Мариян Стефанов, Петьо Кръстев и Георги Кацарски.

Комедия за промените в човешките отношения резултат от изменените обществени нагласи. Героите са хора днешни, съвременни. От тях не зависят глобалните проблеми на икономиката, нито световния мир. Но все пак – те са цвета на живота, на нашето съвремие. Техните страсти, тегоби, вълнения, мимолетните им и грандиозни настроения създават атмосферата на битието, което ни обгръща.