Най-голяма е държавната субсидия за градското Читалище "Просвета 1925“ - 109 149 лв. Следват: НЧ "Просвета 1925"( Ребърково) - 17 160 лв., НЧ “Факел 1926" (Зверино) - 13 258 лв. и НЧ "Просвета 1929“ (Оселна) - 9 292 лв.,

Средствата за останалите просветни средища се разпределят, както следва: НЧ "Просвета 1897" (Долна Кремена) - 9 259 лв., НЧ "Светлина 1931“ (Брусен) - 9 160 лв., НЧ "Наука 1919" (Лик) и НЧ "Просвета 1928" (Царевец) - по 9 093 лв., НЧ "Съзнание 1899" (Типченица) - 9 060 лв., НЧ "Подем 1926" (Дърманци), НЧ „Н. Вапцаров 1919“ (Игнатица), НЧ "Светлина 2007" (Крапец), НЧ "Колката“ (Люти брод), НЧ "Светлина 1926“ (Моравица) и НЧ "Подем 1928" (Руска Бела). - по 9 027 лв. НЧ "Просвета 1897" (Горна Кремена) и НЧ "Христо Ботев 1927“ (Елисейна) - по 8 861 лв., НЧ "Просвета 1923“ (Боденец) - 8 828 лв., НЧ "Искър 2004" (Зли дол) - 8 795 лв., НЧ "Фар 1927" (Люти дол) - 8 530 лв. и НЧ "Пробуда 1928" (Върбешница) - 8 497 лв.

Община Мездра ще подпомогне финансово дейността на читалищата през тази годината с 39 000 лв. 20 хил. от тях ще бъдат заделени за подпомагане на читалището в Зверино за извършване на неотложни ремонти.

Общината ще поеме обезщетенията за пенсиониране на читалищни служители и ще търси пътища и начини за осъществяване на ремонтни дейности на покривните на културните средища със сили и средства на Общинското предприятие "Чистота".