Консултациите се организират във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., на основание чл. 75 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия.

Участниците в консултациите трябва да представят предложения за състав на ОИК и документи, доказващи представителната им власт.