Материалите за обсъждането са публикувани на официалния сайт на Община Враца в категория "Бюджет". Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2019 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.