"Виждаме, че основните пътни артерии в Мездра са почистени до асфалт, сериозно затруднение обаче, имаме в малките квартални улички, свързани с това, че част от нашите съграждани не успяха да приберат личните си автомобили в гаражите си, може би така са свикнали, да са на уличното плътно, а това затруднява изключително работата на Общинско предприятие "Чистота", заяви Генади Събков.

Сериозен проблем създават и недобросъвестни граждани, които изхвърлят на улиците снега, натрупан пред домовете им, разчитайки, че той ще бъде почистен от OбП "Чистота”. "Моят апел към нашите съграждани е снега, който почистват пред домовете си, да бъде изхвърлян в зона, която не затруднява движението по улиците. Нека да уважаваме взаимно труда си", добави кметът на Мездра.