• деца до 12 години, придружавани задължително от родител/и или член/ове на тяхното семейство, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9:30 ч. до 18:30 ч. всеки ден;

• собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9:30 ч. и след 18:30 ч., всеки ден.

Посещенията на градския парк трябва да се осъществяват при стриктното спазване на противоепидемичните мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски и спазването на физическа дистанция от 2,5 метра.

Забранява се консумацията на алкохол на територията на градския парк. Гражданите трябва да избягват докосването на повърхности, в т. ч. сядане на пейки и на тревни площи, както и да съблюдават всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Остава в сила забраната за посещения на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на община Мездра.

Новата заповед е съобщена на кметовете и на кметските наместници на населени места в общината, началника на Районно управление „Полиция“, Общинския оперативен екип към Община Мездра и всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение.