Ако можехте да се върнете към момент назад във времето, кой би бил той?

С помощта на актьори и историческа възстановка, гениалният предприемач Антоан предлага на Виктор среща с миналото и седмицата, в която е срещнал любовта…