1000 луксозни каталога са направени по проекта, както за община Лом, така и за Община Пантелей - "100 причини да бъдеш горд жител на Лом" и "100 причини да бъдеш горд жител на Ниш". 500 от каталозите са на български и английски и още толкова на сръбски и английски език. Те съдържат интересни факти от историята на двата града, които са предпоставка да се гордеем с произхода си. По този начин най-важните, интересни факти за Лом и Ниш са представени в съдържанието им.

Ръководителят на проекта Наталия Стефанова разказа за отделните етапи в работата по осъществяване на дейностите, свързани с проекта. Тя презентира каталозите и припомни тяхното значение за двете побратимени общини.

„С издаването на двата каталога целим да промотираме културния, исторически и природен потенциал на градовете Лом и Ниш, като база за туристическо развитие", допълни още Наталия Стефанова.

Микаела Коцева от ВГ "Шоколадче" поздрави с една своя песен гостите на събитието. Издателите Валери Стоичков и Камелия Обретенова, консултанти при изработването на каталозите, също взеха отношение по темата. Съставянето е осъществено със съдействие на Исторически музей – Лом, снимките са дело на Румен Илиев, а дизайнът е на Цветан Василев

Проектът "Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите" даде възможност да бъде ремонтиран бившия Младежки дом в кв. "Боруна" и да бъде превърнат в Мултифункционален, културен и туристически център, разположен на брега на река Дунав. Той се финансира с европейски средства по програмата "Интеррег България - Сърбия" и е на обща стойност 598 563,14 евро.

Източник: oalom.acstre.com