За разлика от предишното издание на курса, който се проведе през лятната ваканция на 2016 г., този път в програмата преобладават практическите, а не теоретичните занимания. Сред тях са изработване на хоризонтален и на вертикален слънчев часовник и определяне на времето с тях; викторини с въпроси, свързани с планетите от Слънчевата система; рисунки на планетите и на съзвездията; наблюдение на Слънцето и на слънчеви петна с телескоп; работа с подвижна звездна карта и с компютърни програми за звездите; снимков тест по астрофотография; наблюдение на звезди и съзвездия и ориентиране сред звездите.

Новост в тазгодишния курс е и самоподготовката за следващото занятие, която децата правят вкъщи по предварително зададена тема от техния Учител в необятния свят на астрономията.

Заниманията се провеждат два пъти седмично - във вторник и четвъртък от 14.00 часа в Читалищната библиотека.

Курсът по астрономия ще завърши с посещение на Астрономическа обсерватория и планетариум в Габрово на 24 юли, където децата ще има възможност да наблюдават с професионален телескоп Слънцето и други небесни обекти.

Мездра е един от малкото градове в България, в които се организират курсове по астрономия за начинаещи. От 2013 г. такива курсове провежда Смолянският планетаруим.