Кандидат-гимназистите ще полагат три изпита. Двата задължителни - по български и литература и по математика, са съответно на 17 и 19 юни, а на 21 юни е миниматурата по чужд език, на която явяването е по желание и при добро представяне дава удостоверение за степен на владеене на езика.

И тази година ще има възможност за подаване на документи в т.нар. училища гнезда, които Министерството определя всяка година за приемане на заявленията, но попълването и в тях ще е електронно. Разликата ще бъде, че ще се прави от служители, а не лично от подаващия заявлението, обясниха от министерството. Документите ще бъдат разпечатвани и на хартия, за да може родителят да ги подпише и да е сигурно, че няма грешка при въвеждането на желанията, обясниха от министерството.

Останалите родители ще могат да попълват заявленията във всеки удобен момент от компютър. Миналата година от тази възможност са се възползвали родителите на близо 40% от кандидатствалите деца, уточни Таня Михайлова.

Държавният план-прием при националното външно оценяване след VII клас вече е утвърден и учениците ще кандидатстват за прием в 2499 паралелки - 1 446 професионални и 1 053 - профилирани. По думите на Таня Михайлова броят на професионалните паралелки за трета година нараства и вече достига 57% от всички.

След последните законови промени в сферата на образованието кандидатстването вече не като цяло за училищата, а поотделно за всяка конкретна паралелка, като училищата могат сами да определят начина на формиране на бала на паралелките. Учениците посочват поотделно всяка от тях при кандидатстване.

Малко над 60 хил. - 61 223, са учениците, които се очаква да се явят на националното външно оценяване след VII клас, съобщиха от образователното министерство.

Оттам уточниха, че до момента няма данни колко ученици ще се явят на миниматурата по чужд език на 21 юни, тъй като все още тече записването.

В провеждането на изпитите ще бъдат ангажирани 1 696 училища, 4 930 зали, а над 16 хил. квестори ще следят за реда. Учениците се явяват в училището, в което учат, а квесторите са и от други училища.

Дните на задължителните изпити - 17 и 19 юни, ще бъдат обявени за неучебни дни за всички училища, тъй като квестори са учителите. Денят на изпита по чужд език ще е учебен.