716 бебета са родени в отделението през 2018 г., като момиченцата са с 27 повече от момчетата. Само 216 от новородените обаче са с постоянен адрес в Монтана. Запазва се тенденцията много родители да избират отделението в тукашната болница, въпреки че живеят извън региона.

Миналата година в монтанско са родени 960 бебета, част от тях също са с постоянни адреси извън областта.

Източник: novinitem.com