Информация относно COVID-19 можете да намерите на официалната интернет страница на Министерството на здравеопазването в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“:

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-gra...

Министерството на здравеопазването откри информационна телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси относно епидемията с коронавирус 2019 – nCoV.

На телефонен номер 02 807 87 57, от понеделник до петък, в рамките на работното време – от 8:30 до 17:00 часа, можетe да получите информация от лекар-епидемиолог.

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ!