От там се аргументират, че допълнението се налага от необходимостта за преустановяване на практиката по ревалидиране на обявени за невалидни български документи след като вече са били декларирани като изгубени или откраднати.

Прецезира ли се и някои основания за обявяване за невалидни лични документи.

Регламентира се и възможността по искане на гражданите документите за самоличност да бъдат обявявани за невалидни в случаите на съмнения за злоупотреби с лични данни, както и когато предходният документ не е върнат от лицето, а новият се получава от упълномощено лице.

Целта била е да се преустанови практиката веднъж обявени за невалидни български документи за самоличност, отразени в информационната система, поддържана от МВР, да бъдат възстановявани като валидни след отпадане на причината, поради която са били обявени за невалидни. По този начин се постигала и съответствие на информацията за документите, налична както в системата на вътрешното министерство, така и на Интерпол и на Шенгенската информационна система.

Наред с това осигуряването на възможността за обявяване на невалидни документи за самоличност по причини, които до момента не са били предвидени, щяло да доведе до правилно отразяване на данните, както и за получаване на по-точни справки за конкретен документ за самоличност.