От Апелативна прокуратура съобщиха, че въпросният документ бил заверен от кмета на Кметство Лютиброд, община Мездра, Иван Коцев В качеството му на длъжностно лице, в кръга на службата му, той съставил официален документ - нотариална заверка на подпис под пълномощното, в който удостоверил невярно обстоятелство.

В действителност обаче подписът срещу "упълномощител" в документа не бил положен от Т. И.

Районна прокуратура - Перник е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Н. Л. и срещу кмета на Люти брод за извършено престъпление. Предстои наказателното производство срещу двамата обвиняеми да продължи в съда.