40-те табла представи Ангелина Емилова, директор на Държавен архив - Монтана. В експозицията е отделено място на Сeргей Лукиянов, руски юрист, който разработва "Първоначален проект за органически устав за държавно устройство на Княжество България“, който е приет с известни изменения и наименуван по-късно на Търновска конституция.

Показани са снимки от Търново, църквата, в която са провеждани предварителните заседания. Следват снимки на част от 45-те народни избраници от Македония, Източна Румелия и Одринско. Изложбата продължава с подготовката на Учредителното събрание, както и последващото му тържествено откриване от Княз Дондуков-Корсаков.

В изложбата може да се видят снимка на звънеца, с който е въвеждан ред, стола на председателя, както и Протокол №1 от първото заседание с подписите на народните представители. В първите заседания на Учредителното събрание е направен избор на председател. За такъв е избран Екзарх Антим I, с подпредседатели Петко Каравелов и Тодор Икономов, за които в изложбата е отделено специално място.

На Екзарх Антим I са отделени 5 табла със снимки и документи, отразяващи дейността му, негов портрет от художника Иван Балакчиев, направен през 1934 г., както и проект на неговия мавзолей във Видин и снимки от откриването му през 1934 г. В изложбата е представена епархийската корона на Антим I, неговата богослужебна кандилница, посох и малък омофор, с които той си служи. Интерес представляват потретите на всички народни представители. Показана е снимка на български етнограф Димитър Маринов от Лом.

Чрез документи може да се проследи самото приемане и подписване на Конституцията. Следват документи за избора на княз на България, Съединението на Княжество България и Източна Румелия, първата промяна в Конституцията от 1893 г., избор на Фердинанд за княз на България през 1887 г., Указът за обявяването на Независимостта на България през 1908 г.