Басейните ще се пълнят с вода от каптирания карстов извор, от който се осигурява питейна вода за селото. Предвижда се стопанството да ползва около 25 л/сек.

При смяната на водата в басейните ползваната ще изтича в реката. В инвестиционното предложение е посочено, че рибата ще бъде хранена със специални фуражи и в никакъв случай няма да се ползват отпадъчни продукти.

Източник: novinitem.com