В момента в законодателството ни не съществува изрична правна уредба, която да изброява критериите, на базата на които кабинетът определя конкретния размер на минималната заплата.

Идеята е вече периодично да се актуализира в съответствие с измененията в разходите за живот и другите икономически условия. За формирането й отново ще се правят консултации с работниците и работодателите, както и сега.

Източник: monitor.bg