За да обменят опит и да се подготвят за бъдещите предизвикателства на посочените специалности, както и за спецификите на живота в отделните държави, бъдещите студенти ще се срещнат с вече учещи или завършили. Това ще се случи на 25.07., от 18,00 часа, в литературен клуб „Перото“, по време на традиционното събитие YEAP - Your Education Abroad Party.

Тази година кандидат-студентите ни са приети в много на брой престижни университети, което доказва повишено ниво на подготовка и висока степен на знание на чужди езици (особено немски и английски). Повечето от кандидатите ни са завършили с оценки над 5. Има много български младежи, приети в престижни учебни заведения, като University of Oxford, University of Southampton, University of Birmingham във Великобритания; RWTH Aachen в Германия; University of Twente в Холандия; Bocconi University и Università Cattolica – Италия и много други.