© община Враца

Констатирано е, че лицето, извършващо строителните дейности, не е получило разрешение от Община Враца за изпълнението на ремонтните работи.

На нарушителя е съставен акт за неспазване на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура.

Имуществената санкция, съгласно местните разпоредби е от 1 000 до 5 000 лв.