Всеки народ има своята историческа памет и своите национални герои. Но едва ли има страна, която векове наред е градила своя национален пантеон от знайни и незнайни герои, отдали живота си пред олтара на родината, като България. 13 - вековната история на България е съхранила имената на хиляди борци за свободата й, но винаги в съзнанието на всеки един от нас и днес изплува едно име - името на Апостола, Васил Левски.

Всяка година денят на неговата гибел и денят на неговото раждане са повод за преклонение и повод за равносметка, свеждайки глави пред погледа му от паметните знаци, белязали петгодишното му скиталчество из цялата страна, за да буди народната свяст.