Забранява се и събирането и използването на липов и цветен прашец от прилежащите площи – тротоари, улици и други на липова дървесна растителност на територията на град Берковица и населените места от общината. При бране на липов цвят за собствени нужди да не се чупят и отсичат клони на дървета, намиращи се в населените места на територията на Община Берковица.

Брането на липов цвят от земи и гори, собственост на Община Берковица се извършва само след издадено разрешение и заплатена такса. При нарушение на заповедта на кмета, нарушителите ще бъдат санкционирани с парични глоби.