От 2022 г. в дипломата за средно образование ще бъдат включени само оценките от единадесети и дванадесети клас, т.е. средната оценка по предметите. В нея ще влизат оценките по български език и литература, математика, физическо възпитание, гражданско образование, чужд език и профилиращия предмет. Същото важи и за оценките от двете матури - едната по български език и литература, другата - по избор.

Първи такава диплома ще получат учениците, които догодина ще завършат десети клас и по новия училище закон за първи път ще вземат удостоверение за завършен първи гимназиален етап. След законови поправки то е необходимо за придобиване на шофьорска книжка с цел задържане на отпадащи от системата ученици.

След множество запитвания от страна на родители Министерството на образованието и науката вече е провело разговори със Съвета на ректорите, по време на които е договорено, че и двата документа ще се вземат под внимание при кандидатстването в университетите. Самите университети обаче ще решават с каква тежест да се взема например оценката по история от удостоверението за завършен първи гимназиален етап и тази от евентуалната матура по история от дипломата.

Източник:dnevnik.bg