"Системата на местни данъци и такси предполага имуществените данъци и такса смет да се плащат в този период. Обикновено това е най-активният период - март-април. Искам да благодаря на многобройните фирми, с които работех, затова че работят в момента, плащат данъци и такси. Ако ние нямаме приходи, няма как да функционираме и работим. Никой не ни е компенсирал с 1 лев засега. Искам да благодаря на всички хора, които си останаха по домовете, най-вече на възрастни, родители с деца. Но искам да изкажа специална благодарност на работещите. Ние имаме многобройни икономически субекти. Големите фирми в Монтана работят без изключение."

Източник: bnr.bg