Отчетно-изборно събрание на общинската организация на Съюза на инвалидите в България се проведе в Мездра. Гости на събранието бяха председателят на регионалната организация на инвалидите във Враца Начо Начев, директорът на Общинския център за социални услуги и дейности Наталия Христова и представители на Дирекция „Социално подпомагане”. Форумът започна с минута мълчание в памет на членове на съюза, починали през изминалата година.

Изтичането на петгодишния мандат на Управителния съвет на местната структура на инвалидите е повод за равносметка за свършеното през отчетния период.

На събранието бе приет отчет за дейността на Дружеството на инвалидите „Надежда” и на Контролно-ревизионната комисия през последните пет години. За председател на дружеството бе преизбрана Камелия Петкова. Избрани бяха също нов Управителен съвет и Контролно-ревизионна комисия, както и петима делегати за Общото събрание на регионалната организация на съюза.