Членовете й ще работят и за развитието на културно-историческото наследство на Стара Загора, за което ще обединяват усилия с общински и държавни органи и организации и физически и юридически лица.

За осъществяване на дейностите си в обществена полза фондацията ще събира средства от доброволни вноски на членовете си, от дарения и от участия в национални и международни проекти и програми.

Източник: actualno.com