"Нашата писменост е официалната в целия Европейски съюз. Станахме видими. Представители от други държави членки започнаха да се интересуват как е създадена нашата азбука, за нашата история и култура. Моето решение е провокирано от 10-годишния ни юбилей в ЕС и от значимостта да отдадем нужната почит към хората на образованието и културата. Имам наблюдения върху дейността на колективи в сферата на образованието, запознат съм с работата и постиженията на учители и ученици от врачански училища. Смятам, че те заслужават да бъдат отличени.”, подчерта Владимир Уручев по време на традиционната пресконференция "На кафе с кмета”.

Евродепутатът учреди награди за "Екип на годината” в системата на предучилищното образование, "Колектив на годината” в системата на средното образование, "Учител на годината”, "Ученик на годината” и "Най-добър млад учител на годината”.

Той изтъкна, че в целия Евросъюз образованието е подложено на преосмисляне и към момента то е в основата на всяко бъдещо развитие. Уручев уточни, че фокусът трябва да бъде насочен към неговото осъвременяване съобразно с успешните образователни модели в някои европейски страни. "Основната цел е да подпомогнем професията учител отново да стане толкова уважавана и достойна. Това са хората, които формират нашите деца в личности”, каза евродепутатът

Уручев приветства идеята на кмета Калин Каменов за инициирането на конкурс сред зрелостниците "Най-патриотичен клас”. Той подкрепи инициираната награда "По стъпките на Ботев”, като ще се включи в нейното реализиране.

"В навечерието на Ботевите дни цяла България е насочила поглед към тържествата в чест на подвига на българския поет и революционер Христо Ботев и неговата чета. За да съхраним онзи дух, който, за съжаление, се губи, е необходим нов тип мероприятия. Приветствам Община Враца за проявите им с акцент върху патриотичното възпитание и съхраняването на родолюбив дух у младите”, подчерта Уручев.

Владимир Уручев изтъкна, че това е начинът, по който усещането за принадлежност се възпитава и подхранва. "За младите хора е важно да се докоснат до атмосферата, в която велики българи като Христо Ботев са допринесли за извоюването на нашата свобода. Това държи будно националното им съзнание и пази корените им още по-здрави”, коментира Уручев.

Кметът Калин Каменов благодари за оказаната подкрепа и сътрудничество.