От спирането на малките блокове на АЕЦ "Козлодуй" за дейностите по извеждането им от експлоатация са похарчени 433 милиона евро по линия на Международния фонд "Козлодуй" и 290 милиона евро българско съфинансиране, каза за БНР Сергей Цочев член на управителния съвет на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци":

"За да се постигнат целите за извеждане от експлоатация до 2030 г., е направена оценка, че са необходими 1,35 млрд. евро. Тази оценка се прави на всеки 5 години. През тази година предстои нова. От последната преоценка беше установено, че има недостиг от 91 милиона евро, който до голяма степен е компенсиран в края на януари - 25 януари тази година беше приет регламент на Съвета на ЕС, с който на България бяха отпуснати допълнително 63 милиона евро до 2027 година."

До края на миналата година в двата фонда за извеждане от експлоатация и за управление на радиоактивните отпадъци са събрани 1,855 млрд. лева, като в тях влизат и парите, които ще са необходими и за 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй", когато дойде моментът за тяхното затваряне.

Източник: БНР Видин