© Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан"

Посетителите можеха да се снимат с фото рамка на мечка и бухал, да премерят с ръце размаха на крилата на лешояд, скален орел и сокол скитник, да надникнат в тайните на пещерите. За най-малките бяха организирани и специални игри, които ги запознаваха със защитените видове животни и местообитания. Голям интерес предизвика костюма на белоглав лешояд.

На щанда беше представена и продукцията на регионален билко производител от с. Зверино. В рамките на изложението щанда беше посетен от около 800 души.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.