Поради лошото време екипите в Природен парк „Врачански Балкан“ и Природен парк „Сините камъни“ не са успели да наблюдават белоглавите лешояди в регионите, но орнитолозите в Котленска планина са успели да наблюдават над 70 белоглави лешояда на две от местата за нощувка в района.

На 30 ноември екипът от Природен парк „Врачански Балкан“ е повторил наблюденията си. Засечени са 35 белоглави лешояда. Въпреки че тези данни не могат да се включат към международното преброяване, те все пак помагат да се разбере повече за състоянието на местната колония.