Проучването на храмовете Свети Николай в двете села е продължило три години. Черквите са с петвековна история и са обявени за национални паметници на културата. Богатството им е в това че проследяват развитието на православието и българското изобразително и строително изкуство на границата между Средновековието и Възраждането.

Интересно е да се отбележи, че Долна Вереница е била едно от най-големите села във Видинския санджак още през ХV век. Най-старият запазен опис на населението в региона в периода 1454 – 1455 година показва, че в Горне Верениче има 100 домакинства и приходи от 14 752 акчета, а Долне Верениче има 197 домакинства и приход от 29 015 акчета. Регистърът е създаден по заповедна султан Мехмед Завоевателя и се съхранява се в Истанбулската градска библиотека. И двете села са част от хасовете на румелийския бейлербей на територията на Видинския санджак. Долна Вереница се равнява по големина с град Видин и го превъзхожда по доходи.

„За нас това изследване е ценно защото то проследява корените на хората които са живели в двете села и поддържането на живия християнски дух, заяви видинския владика Даниил. Това е националната ни памет и е една предпоставка за съхранение и препредаване на това религиозно наследство, каза още той.